Help support TMP


Paradox Exec Says Talks Continuing


Back to Hobby News


Areas of Interest

General
Fantasy
Science Fiction

Featured Hobby News Article


Featured Link


Featured Ruleset

DemonWorld


Rating: gold star gold star gold star gold star gold star gold star gold star gold star 


Featured Showcase Article

Hundvig's Giant Ants

Do you lie awake at night worrying about giant insects devouring the human race? Me, too...


Featured Workbench Article


Featured Profile Article

First Look: Modiphius' Institute Synths

Personal logo Editor in Chief Bill The Editor of TMP Fezian looks at another boxed set of cyborgs.


Featured Book Review


4,443 hits since 19 Feb 2000


©1994-2022 Bill Armintrout
Comments or corrections?

"I think it is a bit tricky to comment on the Paradox/Target Games Adventure situation in a simple way," says Nils Gulliksson, Executive Director of Paradox Entertainment.

"The situation right now is that Target Games as a holding company had no interest in continuing supporting the Adventure division. Paradox Entertainment has all the interactive rights to brands such as Warzone, Chronopia and Kult and it is easy to see synergies between the two companies.

"This is however a discussion that is going on right now between Paradox and Target Games. It is a sensitive time as many things needs to be resolved in a very short time.

"As of this moment it is very tricky to give you any information that would make sense but in everyone's interest someone will supply facts in a short timeframe and I will make sure I get you this information as soon as I know it."


In the meantime, we've just received both the Swedish text and an English translation of the press release issued by Paradox on January 15th:

Pressmeddelande
Stockholm, 2000-01-15
Press release
Stockholm, 2000-01-15
NY HUVUDÄGARE I PARADOX ENTERTAINMENT (tidigare Target Games Interactive)New main owner of PARADOX ENTERTAINMENT (formerly Target Games Interactive)
Paradox Entertainment AB (publ) köps ut från Target Games AB (publ). Ett konsortium bestående av tidigare management och externa investorer köper som ett led i rekonstruktionen av Target Games ut dotterbolaget Paradox Entertainment. De nya huvudägarna har ställt ett lånelöfte till Paradox om 3,5 miljoner SEK för att trygga den fortsatta verksamheten i Bolaget. Paradox entertainment AB has been bought from Target Games AB. A consortium composed of former management and external investors are buying P.E. as a part of the reconstruction of Target Games. The new owners have promised a loan of 3.5 million Swedish Kronor to ensure the continued activity of the Company [not sure which company they mean, probably T.G.]
Ny VD utses i Paradox Entertainment Nils Gulliksson tidigare Creative Director utses till VD för Paradox Bolagets ekonomifunktion kommer också att stärkas. New Executive Director of P.E. will be Nils Gulliksson, the former Creative Director. The economical functions of the company will also be reinforced.
Ny styrelse och inofficiell notering Paradox kommer att kalla till bolagsstämma inom kort där en ny handlingskraftig och kompetent styrelse skall utses. Den nya ledningen har också för avsikt att snarast tillse att Bolagets aktier kan handlas på någon inofficiell marknadsplats. I förlängningen kan t ex en SBI notering bli aktuell. Paradox will call a meeting of shareholders to elect a new, forceful, and competent board. The new leadership will quickly make sure that the company stock can be traded unofficially. In the future, an introduction on the SBI [side branch of the Swedish Stock Exchange] might be possible.
Vi har nu fått precis de förutsättningar vi behöver, säger nytillträdda VDn Nils Gulliksson. En klar och tydlig ägarbild samt en tydlig separation från det sargade moderbolaget ger Paradox den styrka som vi behöver för att forsätta leverera produkter i världsklass. The new Executive Director, Nils Gulliksson, says that the company now has the needed foundation: clear and unambiguous ownership and a separation from the mangled parent company gives the power needed to continue delivering world class products.
Paradox är precis i avslutningsfasen för tre internationella spelprojekt och initierade dessutom arbetet på Warzone Online i december 1999. Warzone Online är ett mycket spännande projekt eftersom det har innehåll, teknik och design som i mångt och mycket kommer att omdefiniera begreppet Online-gaming., avslutar Nils Gulliksson. Paradox is in the final stages of three international gaming projects, and initiated work on Warzone Online in December. W.O. is an exciting project, since it contains content, technology and design that will redefine online gaming, according to Nils Gulliksson.
Informationsmöte: Bolaget och dess nye VD Nils Gulliksson inbjuder till informationsmöte onsdagen den 19 januari 2000, kl 09.00 på bolagets kontor, Åsögatan 121,5tr. Besök gärna Paradox Entertainments på www.paradox-entertainment.com The company invites all to an informational meeting Wednesday, 19 January 2000, at 9:00 o'clock at the company office, Asogatan 121. Please visit the company website.
For more information please contact Nils Gulliksson at nils.g@paradoxplaza.com. For more information please contact Nils Gulliksson at nils.g@paradoxplaza.com.
Translation courtesy of Sven Nore'n